Badeteknisk 2019 – fagkonferanse med utstilling

Badeteknisk 2019 ble arrangert på Scandic Hotel/Hamarhallen,
Hamar, 13.-15. mars 2019 - med forutgående studietur 12.-13. mars
til mange spennende bade- og svømmeanlegg.

Vi takker alle deltagere og utstillere for fine dager, og håper alle fikk et godt
faglig og sosialt utbytte av bransjesamlingen.

Foredragene fra konferansen finner du her:
https://badparkidrett.no/badeteknisk-2019/

Vi ønsker vel møtt til «Badeteknisk 2021»

Arrangører
badparkogidrett badeteknisk forum logo