Onsdag 13. mars

 fra kl. 12.00 Registrering deltakere, Scandic Hotel
12.00 - 19.30 Utstillingen i Hamarhallen åpen
13.00 - 14.00 Lunsj Scandic Hotel
14.00 - 14.15 Åpning av konferansen på Badeteknisk 2019, v/leder Jon Steinar Tufte, BAD, PARK OG IDRETT
14.15 - 15.00 Åpningsforedrag: Bade- og svømmeanlegg inn i fremtiden - tanker og perspektiver, v/Jakob Færch, svømmeanleggsansvarlig i Lokale og Anlægsfonden
15.00 - 16.30 Kaffeservering i utstillingsområdet
16.30 - 17.00 Plenumsforedrag: Nye anlegg - nye idèer! Presentasjoner fra Vossabadet, Austevollbadet og Tromsøbadet v/dgl. leder Siv-Hege Helsing Schrøen
17.00 - 17.30 Plenumsforedrag: Ny forskrift for bade- og svømmeanlegg - introduksjon til morgendagens hovedtema, v/leder Jon Steinar Tufte, BAD, PARK OG IDRETT
17.30 - 19.30 Utstillingen i Hamarhallen åpen
20.00 -  Middag og sosialt samvær på Scandic Hotel

 

Torsdag 14. mars - hovedtema: Ny forskrift for bade- og svømmeanlegg

07.00 - Frokost-buffèt Scandic Hotel
08.30 - 19.30 Utstillingen i Hamarhallen åpen
09.00 - 09.30

2 parallelle sesjoner:

 • Tema 1: Ny forskrift - vannkvalitet v/Vidar Lund, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Tema 2: Skal vi bygge nytt eller rehabilitere det gamle til nye funksjoner og nye forskrifter?
  Materialbruk for gode, vakre og kostnadseffektive bade- og svømmeanlegg med lang levetid kontra nye anlegg.
09.30 - 10.00 Kaffeservering i utstillingsområdet
10.00 - 10.30

2 parallelle sesjoner

 • Tema 3: Kvalitetssikring
  Ny forskrift stiller krav til kontroll, HMS og sikkerhet, v/David Koht-Norbye, Østfoldbadet
 • Tema 4: Ny forskrift - nye krav til renhold 
10.30 - 11.00 Kaffeservering i utstillingsområdet
11.00 - 11.30

2 parallelle sesjoner

 • Tema 5: Ny forskrift - bedre luftkvalitet, v/Bjørn Aas, NTNU
 • Tema 6: Nye krav til personvern - påvirker det bruk av kamera, drukningsalarmer?, v/Datatilsynet
11.30 - 12.00 Kaffeservering i utstillingsområdet
12.00 - 12.30
Energibruk og ventilasjon i bade- og svømmeanlegg.
Krav om bærekraftighet stiller nye utfordringer til optimalisering av energibruk i gamle og nye anlegg, v/Ole Harald Neergård, Asplan Viak
12.30 - 13.00

Oppsummering ny forskrift, samt revidert standard for bygging og drift av bade- og svømmeanlegg (publiseres januar 2019).
Hvordan passer den med ny forskrift?, v/Alice C. Boyd, BAD, PARK OG IDRETT

13.00 - 14.00
Lunsj
13.00 - 15.30
Utstillingen åpen
15.30 - 17.00

Plenumsdebatt

 • Den store gjetteleken med skattemyndighetene – moms eller ikke moms?
 • Er det jurister eller vi i bransjen som skal definere om bade- og svømmeanlegg er idrettsanlegg eller fornøyelsesanlegg? Innledning av politiker og jurist.
17.00 - 20.00 Utstillingen i Hamarhallen åpen
19.30 - 20.00 Det serveres aperitiff i utstillingsområdet før festmiddagen
20.00 - Festmiddag med underholdning og utdeling av bransjeprisen m.m. på Scandic Scene

 

Fredag 15. mars - hovedtema: Omorganisering

07.00 - Frokost-buffèt Scandic
09.00 - 09.30

2 parallelle sesjoner

 • Tema 1: Behovstyrt drift – eksempel fra Oslo kommune v/Oliver Kofler
 • Tema 2: Organisering: Når et anlegg får ansvar for flere små... v/Eva Kristin Ødegård, Moldebadet
09.30 - 10.00

2 parallelle sesjoner

 • Tema 3: Kommuneammenslåing skaper nye utfordringer for drift - Asker, Røyken og Hurum, v/Tore Opheim, Asker kommune
 • Tema 4: Svømmeopplæring: Organisering og omorganisering?
10.00 - 10.30 Kaffepause
10.30 - 11.00

Parallelle sesjoner

 • Tema 5: Hva koster hvert besøk?, v/daglig leder Erik Schrøder, Røykenbadet
 • Tema 6: Interkommunalt bad - Tønsberg og Færder - prosess frem til beslutningen, v/Magnus Ciril Martin, Tønsberg kommune
11.00 - 11.30 Kaffepause og utsjekking av hotellet
11.30 - 12.00 Omorganisering og bade- og svømmeanleggenes begrunnelse og funksjon, Trenger vi en nasjonal bade- og svømmeanleggsstruktur?, v/Frode Nysæter, Asplan Viak as
12.00 - 12.45 Avslutningsforedrag: Generasjons-satsing på Flesberg i Numedal, v/Jon Gjæver Petersen, Flesberg kommune.

Flesberg i Buskerud er en kommune med snaut 2.700 innbyggere. Likevel bruker de 250 millioner kroner på det de kaller for «Skattekista». En fritidspark med en 1-10 skole med idrettshall og den første prefabrikkerte svømmehallen i Norge i sentrum.

12.45 - 13.00
Avslutning/oppsummering v/Per Rune Eknes, Badeteknisk Forum
13.00 Lunsj og hjemreise - takk for nå og  god helg


Programskisse - med forbehold om endringer. Program-endringer, -justeringer og -oppdateringer kan skje fortløpende.